Omron E3JK (NEW)


OMRON

 Omron E3JK ( thay thế mẫu cũ )

 • Chất lượng: Mới 100%
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Download E3JK (NEW) Data Sheet


Còn hàng

Mô tả sản phẩm

 • Nguồn cấp auto 24~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W.
 • Ngỏ ra relay SPDT 3A-250VAC
 • Khoảng cách thu phát riêng tối đa 40m, thu phát chung 0.3m, phảm xạ gương 7m
 • Chế độ làm việc Light-ON, Dark-ON nhiệt độ làm việc -25~55 C
 • Sử dụng LED hồng ngoại bước sóng 950nm, thời gian đáp ứng 30ms
 • Vỏ bọc bằng ABS (Acrylonitril Butadiene Styrene), độ kín đạt IP64
 • Kiểu đấu nối: ra dây sẳn 2m, 5M

 Số model thông dụng:

Model Number Description
 E3JK-DN11 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DN12 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DN13 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-DN14 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-DP11 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DP12 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DP13 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-DP14 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-DR11 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DR11-C 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DR12 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DR12-C 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-DR13 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-DR13-C 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 300 x 300 mm: 2.5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-DR14 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-DR14-C 2M Diffuse-reflective, Sensing distance White paper 100 x 100 mm: 300 mm, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-RN11 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-RN12 2M Retro-reflective with M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 6 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-RN13 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-RP11 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
   
 E3JK-RP12 2M Retro-reflective with M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 6 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-RP13 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-RR11 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-RR11-C 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-RR12 2M Retro-reflective with M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 6 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-RR12-C 2M Retro-reflective with M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 6 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-RR13 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-RR13-C 2M Retro-reflective without M.S.R. function, Sensing distance When using the E39-R1: 100 mm to 7 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TN11 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-TN12 2M Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-TN13 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TN14 2M Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, NPN, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TP11 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-TP12 2M Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-TP13 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TP14 2M Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, PNP, Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TR11 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-TR11-C 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-TR12 2M Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)
 E3JK-TR12-C 2M

Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Red LED (624 nm)

   
 E3JK-TR13 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TR13-C 2M Through-beam type, Sensing distance 40 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TR14 2M Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)
 E3JK-TR14-C 2M Through-beam type, Sensing distance 5 m, Light-ON/Dark-ON selectable, Relay output (SPDT), Pre-wired models (2 m), Infrared LED (850 nm)

 

 • Đánh giá của bạn
Sản phẩm liên quan

Omron E3Z loại nhỏ đa năng

Omron E3Z loại nhỏ đa năng Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT  E3Z Data Sheet  E3Z Operating Procedures

Omron E3Z-B Loại bắt vật trong suốt

Omron E3Z-B Loại bắt vật trong suốt Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Omron E3JM loại auto-volt

Omron E3JM loại auto-volt Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT  Item list of E3JM  

Omron E3F2 series dòng cao cấp

Omron E3F2 series dòng cao cấp Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT  

Omron E3S-CL loại bỏ ảnh hưởng nền.

- có thể phát hiện chính xác bất kể màu sắc hay chất liệu. Lỗi đen/trắng tối đa chỉ khoảng 2% (E3S-CL1). - Khoảng cách phát hiện dài 500 mm (E3S-CL2). - Loại bỏ ảnh hưởng nền. (Chênh lệch hành trình chỉ tối đa khoảng 2% với E3S-CL1.)

Cảm biến màu Omron E3M-V Series

Cảm biến màu Omron E3M-V Series  Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Omron E3S-VS Loại Độ lệch màu

Omron E3S-VS Loại Độ lệch màu Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Cảm biến quang omron E3FA-E3RA-E3F-E3RB

Cảm biến quang omron E3FA-E3RA-E3F-E3RB Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT  Item list of E3FA, E3RA, E3FB, E3RB  
Đã thêm vào giỏ hàng