Cảm biến tiệm cận

Sắp xếp:


Cảm biến tiệm cận panasonic GL-18HL

Cảm biến tiệm cận panasonic GL-18HL : GL-18HL | Compact & Low Price Inductive Proximity Sensor GL(Discontinued) Hàng chính hãng

Cảm biến tiệm cận panasonic GX-H12A

Cảm biến tiệm cận panasonic GX-H12A : Rectangular-shaped Inductive Proximity Sensor NPN output Hàng chính hãng

Cảm biến tiệm cận panasonic GX-F8A

Cảm biến tiệm cận panasonic GX-F8A | Rectangular-shaped Inductive Proximity Sensor GX-F/H Hàng chính hãng

CẢM BIẾN TIỆM CẬN GX-8MLU

Cảm biến tiệm cận Sunx GX-8MLU Type: Non-shielded type (Threaded type) Output: Non-contact DC 2-wire type Sensing range: 0 to 3.2 mm Hàng chính hãng

Cảm biến tiệm cận panasonic GX-H8A

Cảm biến tiệm cận panasonic GX-H8A: Rectangular-shaped Inductive Proximity Sensor GX-F/H Hàng chính hãng

Cảm biến tiệm cận panasonic GXL-8HU

Cảm biến tiệm cận panasonic GXL-8HU : Micro-size Inductive Proximity Sensor GXL Hàng chính hãng

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng