Cảm biến quang

Sắp xếp:


Panasonic CX-491

Hàng chính hãng  Part Number : panasonic CX-491 Product : Compact Photoelectric Sensor Details : Retroreflective(With polarizing filters)  

Panasonic CX-483

Hàng chính hãng  Part Number : panasonic CX-483 Product : Compact Photoelectric Sensor Details : Retroreflective(For transparent object sensing)  

Panasonic CX-412

Part Number : panasonic CX-412 Product : Compact Photoelectric Sensor Details :Thru-beam(Long sensing range)  

Panasonic CX-411

Part Number :panasonic CX-411 Product :Compact Photoelectric Sensor Details :Thru-beam  

Panasonic CX 442

Panasonic  :  CX 442 Product       : Compact Photoelectric Sensor Details        :  Adjustable range reflective

Panasonic CX-441

Panasonic : CX-441 Product     :Compact Photoelectric Sensor CX-400 Ver.2 Details      : Adjustable range reflective(Small spot)

Panasonic CX 422

Part Number :   CX-422 Product         : Compact Photoelectric Sensor Details          : Diffuse reflective

Panasonic CX 421

Part Number  :    CX-421 Product          :Compact Photoelectric Sensor Details           : Diffuse reflective  

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng