Cảm biến tiệm cận

Sắp xếp:


Cảm biến tiệm cận GLS-1 omron

 Cảm biến tiệm cận GLS-1 omron : ứng dụng làm cảm biến mở cửa Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2A Loại Kinh Tế Đa Năng

E2A Loại Kinh Tế Đa Năng Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2C / E2C-H loại khếch đại rời nhiệt độ cao

E2C / E2C-H loại khếch đại rời nhiệt độ cao • Compact design with smaller Sensor Head. • Heat-resistance model available for application between −10 and 200°C. Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2CY loại KD rời đa năng

E2CY loại KD rời đa năng Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2E2 thân dài

E2E2 thân dài Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2EC loại KD rời độ nhạy cao

E2EC loại KD rời độ nhạy cao Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2F vỏ nhựa

E2F vỏ nhựa Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2EH nhiệt độ cao

E2EH nhiệt độ cao Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2EM khoảng cách phát hiện xa

E2EM khoảng cách phát hiện xa Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2EY vật thể không từ tính

E2EY vật thể không từ tính Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2FQ môi trường hóa chất

E2FQ môi trường hóa chất Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

E2S loại nhỏ tần số cao

E2S loại nhỏ tần số cao • Response frequency: 1 kHz. Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT 

Hiển thị 1 - 12 / 17 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng