Module nhiệt độ Omron CP1W-TS101

6.103.000VND

OMRON
CP1W-TS101
  • Nhà Sản Xuất: Omron
  • Chất lượng: Mới 100%
  • Bảo hành: Chính hãng

 


Còn hàng
1

Number of analog inputs 2
Resolution of the analog inputs 12 Bit
Number of analog outputs 0
Height 90 mm
Width 86 mm
Depth 50 mm
Type of module Analog I/O
Linear analog input type None
Temperature input type Pt100
Linear analog output type None
Weight 250 g

 

  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm liên quan
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-N14DR-A (8 In-6 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-N14DR-A (8 In-6 Out)

3.630.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E20DR-A (12 In-8 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E20DR-A (12 In-8 Out)

2.400.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-N30DT-D (16 In-14 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-N30DT-D (16 In-14 Out)

5.300.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M60DT-D (36 In-24 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M60DT-D (36 In-24 Out)

13.550.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M40DT-D (24 In-16 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M40DT-D (24 In-16 Out)

10.119.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M30DT-A (18 In-12 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M30DT-A (18 In-12 Out)

7.429.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-NA20DR-A (12 In-8 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-NA20DR-A (12 In-8 Out)

7.019.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-N30DR-A (18 In-14 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-N30DR-A (18 In-14 Out)

4.149.000VND

Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-L20DR-A (12 In-8 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-L20DR-A (12 In-8 Out)

6.390.000VND

SKU: CP1L-L20DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M60DT-A (36 In-24 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M60DT-A (36 In-24 Out)

12.319.000VND

SKU: CP1L-M60DT-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M60DR-A (36 In-24 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M60DR-A (36 In-24 Out)

13.209.000VND

SKU: CP1L-M60DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M40DR-A (24 In-16 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M40DR-A (24 In-16 Out)

9.100.000VND

SKU: CP1L-M40DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M30DR-A (18 In-12 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M30DR-A (18 In-12 Out)

7.520.000VND

SKU: CP1L-M30DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-L14DT-D (8 In-6 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-L14DT-D (8 In-6 Out)

8.090.000VND

SKU: CP1L-L14DT-D Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E14DR-A (8 In-6 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E14DR-A (8 In-6 Out)

2.230.000VND

SKU: CP1E-E14DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E40DR-A (24 In-16 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E40DR-A (24 In-16 Out)

4.200.000VND

SKU: CP1E-E40DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M30DT-D (18 In-12 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-M30DT-D (18 In-12 Out)

7.240.000VND

SKU: CP1L-M30DT-D Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-L20DT-D (12 In-8 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1L-L20DT-D (12 In-8 Out)

5.470.000VND

SKU: CP1L-L20DT-D Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E10DR-A (6 In-4 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E10DR-A (6 In-4 Out)

3.050.000VND

SKU: CP1E-E10DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E30DR-A (16 In-14 Out)

Bộ điều khiển lập trình PLC Omron CP1E-E30DR-A (16 In-14 Out)

3.400.000VND

SKU: CP1E-E30DR-A Nhà Sản Xuất: Omron Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
Đã thêm vào giỏ hàng